CRANE Korzyści Referencje Informacje o systemie Informacje o systemie Informacje o systemie Informacje o systemie Informacje o systemie Kontakt

CRANE – Profesjonalny system klasy CMMS
dla małych i średnich przedsiębiorstw.

CRANE to nowoczesne, a przy tym intuicyjne, ergonomiczne i tanie narzędzie informatyczne wspomagające przedsiębiorstwa produkcyjne w zarządzaniu procesem Utrzymania Ruchu. Umożliwia zwiększenie stopnia wykorzystania majątku technicznego przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych.

System pozwala zgromadzić w jednym miejscu, ustandaryzować i dokonać analizy danych o parku maszynowym, magazynie, pracownikach i dostawcach oraz pracach Działu Technicznego.

Crane dostarcza zestaw ponad 1000 gotowych, predefiniowanych, dostępnych „za jednym kliknięciem myszki” raportów operacyjnych, umożliwiając kadrze kierowniczej podejmowanie szybkich i właściwych decyzji w celu efektywnego zarządzania procesami i kosztami.

System CRANE pozwoli Ci sprawnie:
 • zmniejszyć ilość usterek i awarii
 • zredukować stany magazynowe części zamiennych
 • zwiększyć stopień wykorzystania maszyn i urządzeń
 • efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi
 • zwiększyć skuteczność egzekwowania gwarancji
 • osiągnąć wyższy poziom wydajności

 

Błyskawiczna analiza

zestaw ponad 1000 gotowych, predefiniowanych raportów operacyjnych

Bezpieczeństwo danych

uprawnienia dostępu do systemu
i wykonywanych operacji

Integralność danych

standaryzacja danych
i zdefiniowana ścieżka przypływu informacji znacząco ułatwia proces certyfikacji ISO oraz przeprowadzania audytów

Na podstawie doświadczeń zdobytych podczas realizacji zarówno dużych, jak i małych wdrożeń systemów klasy CMMS/EAM stworzyliśmy rozwiązanie idealne dla przedsiębiorstw, które na co dzień borykają się

z zasadniczą kwestią, jaką jest utrzymanie parku maszynowego w ciągłej sprawności oraz kontroli kosztów

z tym związanych. Nasze rozwiązania spotkały się z uznaniem klientów z różnych branż.

 • „Wdrożenie zajęło niecały miesiąc, dzięki systemowi CRANE udało nam się skrócić średni czas naprawy o 15%” Zalox Sp. z o.o.
 • „System umożliwił precyzyjne określenie ponoszonych wydatków” Petro Mechanika S.A.
 • „Implementacja systemu ujednoliciła procesy nadzoru i realizacji prac związanych z zarządzaniem majątkiem produkcyjnym” PGE Energia Odnawialna S.A.
 • „Wdrożenie umożliwiło nam prowadzenie pełnej historii eksploatowanych maszyn i urządzeń” Bioagra S.A.
 • „Wzorowa współpraca i terminowość” PKN Orlen S.A.
 • „Projekt zakończony sukcesem” DANONE Sp. z o.o.

Import danych – Błyskawiczne wdrożenie systemu

Rozpoczęcie pracy z systemem CMMS jeszcze nigdy nie było takie proste, wygodne i szybkie.
Teraz wystarczy tylko kilka minut, by przygotować system do pracy. Parę kliknięć myszką i wszystkie dane z przygotowanego pliku XLS znajdą się w systemie CRANE. W błyskawiczny sposób importowane są następujące dane:

 • użytkownicy systemu,
 • kartoteka pracowników,
 • struktura obiektów technicznych,
 • kartoteka obiektów technicznych,
 • kartoteka części zamiennych,
 • kartoteka dostawców.

W niniejszym filmie przedstawiamy zasadę działania funkcji importu na przykładzie kartoteki obiektów technicznych.

Zgłoszenie awarii – Przepływ informacji pomiędzy działami Produkcji i UR

Jednym z głównych procesów przedsiębiorstwa produkcyjnego, jakie system CRANE wspomaga realizować, jest przepływ informacji pomiędzy Działem Produkcji a Działem Utrzymania Ruchu dotyczących występujących usterek lub awarii. Niniejszy film pokazuje, jak z perspektywy pracownika z Działu Produkcji wygląda proces zgłaszania, rejestrowania i monitorowania stanu realizacji występujących zdarzeń.

Obsługa zleceń pracy – Zbuduj paszport urządzenia

Moduł zleceń pracy jest jednym z najważniejszych obszarów systemu CRANE.
To tutaj gromadzone są dane o wszystkich zdarzeniach eksploatacyjnych, zarówno zamierzonych (planowanych naprawach, przeglądach, modernizacjach, przezbrojeniach), jak i niezamierzonych (usterkach oraz awariach). Tutaj rejestrowane są koszty naprawy, ilości części pobranych z magazynu oraz rozliczany jest czasu pracy personelu technicznego.

Zgromadzone bieżące i historyczne dane stanowią źródło informacji do przeprowadzenia analizy poniesionych kosztów, niezawodności
i dostępności maszyn i urządzeń oraz wypracowania procedur umożliwiających efektywne planowanie i realizację zgłoszeń.

Raportowanie – Zarządzaj skutecznie, dane dostępne „od ręki”

Jeżeli potrzebujesz „na już” raport dotyczący poniesionych nakładów finansowych, stanu eksploatowanych obiektów technicznych czy zasobów materiałowych i ludzkich, a dane masz rozsiane w różnych arkuszach Excel’owych i wygenerowanie raportu zajmuje Ci więcej niż kilka kliknięć myszką, oznacza to, że czekają Cię długie godziny pracy, by wyciągnąć informacje interesujące Twojego przełożonego.

Raporty Przykładowe raporty z systemu CRANE

System CRANE oferuje ponad 1000 różnych typów raportów dostępnych za jednym kliknięciem myszki z takich obszarów systemu jak: koszty, obiekty techniczne, zgłoszenia, zlecenia pracy, pracownicy, planowanie i wiele innych.

 

Eurotronic Sp. z o.o.

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r nr 7
02-366 Warszawa
Business Center Bitwy Warszawskiej
Budynek C, piętro 6

e-mail: crane@crane.com.pl
www: www.eurotronic.net.pl

Skorzystaj z formularza kontaktowego* pola obowiązkowe